CÔNG CHỨNG VIÊNDanh sách công chứng viên

Nguyễn Tiến Luyện

Công chứng viên - 0903 146 119

Công Chứng Viên Nguyễn Tiến Luyện là thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Văn phòng kiêm thành viên Ban điều hành .
Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm công tác pháp luật trong các lĩnh vực khác nhau. Ông từng là công chứng viên tại VPCC Trung tâm,,v.v.....

Xem chi tiết Đặt lịch hẹn

Hà Đức Cường

Công chứng viên - 0903 721 881

Công Chứng ViênHà Đức Cường từng là luật sư trên 18 năm kinh nghiệm tư vấn Luật cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ. Ông từng là chuyên viên Pháp chế của Tổng công ty 28, Trưởng phòng pháp chế Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt, Giám đốc Pháp chế Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á.

Xem chi tiết Đặt lịch hẹn

Lê Hoàng Dũng

Công chứng viên - 938672567

Ông đã có kinh nghiệm 12 năm làm việc trong lĩnh vực công chứng. Trong đó ông có 8 năm công tác tại Phòng công chứng số 2 Tp. HCM. Ông từng là Công Chứng Viên làm việc tại các tổ chức hành nghề công chứng như Văn phòng công chứng Bà Điểm, Văn phòng công chứng Gia Định, Văn phòng công chứng Bảy Hiền.

Xem chi tiết Đặt lịch hẹn

Trần Chí Tài

Công chứng viên - 0982 728 297

Anh là Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, có trên 05 năm làm Thư ký nghiệp vụ, đã tốt nghiệp Lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng tại Học Viện Tư Pháp. Anh từng là thư ký nghiệp vụ tại Văn phòng công chứng Tân Bình.

Xem chi tiết Đặt lịch hẹn

Nguyễn Duy Sơn

Công chứng viên - 0916 790 013

Anh là Cử nhân Luật, có hơn 05 năm làm Thư ký nghiệp vụ, đã tốt nghiệp Lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư và Lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng tại Học Viện Tư Pháp. Anh từng là thư ký nghiệp vụ tại Văn phòng công chứng Phú Mỹ Hưng.

Xem chi tiết Đặt lịch hẹn

Đặt lịch hẹn