A Cuong
Hà Đức Cường
Công chứng viên

Công Chứng Viên Hà Đức Cường từng là luật sư trên 18 năm kinh nghiệm tư vấn Luật cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ. Ông từng là chuyên viên Pháp chế của Tổng công ty 28, Giám đốc Pháp chế Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á. Với hiểu biết về các chính sách, quy định của nhà nước và các văn bản luật doanh nghiệp, chứng khoán, đầu tư; ông Cường đã thực hiện tư vấn thành công nhiều hợp đồng tư vấn, môi giới đầu tư.

Đặt lịch hẹn