A Cuong
Hà Đức Cường
Công chứng viên

Công chứng viên hợp danh – Giám đốc Điều hành từ năm 2014 đến nay.

Ông Hà Đức Cường có hơn 25 năm công tác pháp luật. Từ năm 2014 đến nay ông là công chứng viên hợp danh – Giám đốc Điều hành của ASN. Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc pháp luật, chính sách, quy định của nhà nước về doanh nghiệp, chứng khoán, đầu tư; ông Cường đã Công chứng rất nhiều các hợp đồng, giao dịch M&A (mua bán, tách, sáp nhập) cho các doanh nghiệp, hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng thế chấp dự án lớn cho Công ty Bất động sản, các tổ chức tài chính.

Trong quá trình hành nghề Công chứng, Quản lý & Điều hành Văn phòng Công chứng Châu Á, ông quan niệm rằng: “Công chứng là một nghề cao quý, bởi hoạt động công chứng bảo đảm tính an toàn pháp lý, ngăn ngừa tranh chấp, giảm thiểu rủi ro cho các các bên tham gia giao dịch, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Nên việc tuân thủ pháp luật, không trái đạo đức xã hội và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng là nguyên tắc bất biến trong quá trình hành nghề”.

Đặt lịch hẹn