Công chứng hợp đồng giao dịch

 

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng (Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014)

Văn phòng công chứng Châu Á cung cấp dịch vụ công chứng các loại hợp đồng, giao dịch sau:

 1. Hợp đồng bảo Lãnh
 2. Hợp đồng góp vốn
 3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 4. Hợp đồng mua bán nhà
 5. Hợp đồng mượn nhà
 6. Hợp đồng tặng cho nhà
 7. Hợp đồng cho ở nhờ nhà
 8. Hợp đồng cho thuê nhà
 9. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 10. Hợp đồng đặt cọc
 11. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 12. Hợp đồng thế chấp nhà ở
 13. Hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
 14. Hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai không phải là nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở
 15. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
 16. Hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng
 17. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
 18. Hợp đồng ủy quyền
 19. Thủ tục công chứng di chúc
 20. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà
 21. Văn bản khai nhận di sản
 22. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng
 23. Văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng
 24. Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung
 25. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản
 26. Văn bản từ chối nhận di sản
 27. Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
 28. Hợp đồng giao dịch của tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn về hợp đồng, giao dịch nêu trên:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á

44 Võ Văn Tần Phường 6, Quận 3, TPHCM [Xem trên bản đồ]
Điện thoại: (08) 39 300 903 – Fax: (08) 39 300 908
Email: info@asn.vn – Website: congchungchaua.vn

 

Thời gian làm việc:
Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 đến 12:00 – 13:00 đến 17:00
Thứ bảy: 08:00 đến 12:00

Ngoài ra, ASN cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của khách hàng.

Đặt lịch hẹn