GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG

Văn phòng Công chứng Châu Á (ASN) được thành lập theo Quyết định số 6508/QĐ–UBND ngày 22 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Giấy phép Hoạt động số 41.02.0034/TP-CC-ĐKHĐ của Giám đốc Sở Tư Pháp Tp. Hồ Chí Minh.

ASN thực hiện dịch vụ công chứng và chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của khách hàng một cách chính xác – chuyên nghiệp – nhanh chóng; luôn đảm bảo theo quy định của pháp luật liên quan, là nơi khách hàng đặt niềm tin để thực hiện tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan.

Ban Lãnh đạo cùng đội ngũ công chứng viên, thư ký nghiệp vụ của ASN có nhiều kinh nghiệm, có nghiệp vụ chuyên môn sâu trong lĩnh vực công chứng, trên nền tảng công nghệ thông tin đã đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ công chứng tốt nhất cho khách hàng.

ASN định hướng phát triển bền vững, lâu dài để trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ công chứng tin  cậy cho khách hàng và đối tác, là các ngân hàng, các công ty bất động sản, các công ty tài chính và các cá nhân, tổ chức khác trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn: Hướng tới trở thành một tổ chức hành nghề công chứng uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng, an toàn, chính xác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu công chứng.

Sứ mệnh: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng thông qua việc các công chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch trên cơ sở tuân thủ theo quy định của pháp luật, góp phần xã hội hóa hoạt động tư pháp trong lĩnh vực công chứng.

Giá trị cốt lõi: Chính xác – Chuyên nghiệp – Nhanh chóng.

 

CAM KẾT

Tuân thủ hiến pháp và pháp luật nhà nước.

Bảo mật thông tin và hồ sơ của khách hàng.

Tuân thủ quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Độc lập, khách quan, và trung thực.

Tư vấn hỗ trợ linh hoạt, chu đáo và tận tâm.

Đặt lịch hẹn