Hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp; Mỗi giọt máu cho đi- một cuộc đời ở lại

“Hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp; Mỗi giọt máu cho đi- một cuộc đời ở lại”
Hưởng ứng phong trào Hiến máu tình nguyện do Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phát động, sáng ngày 16/09/2020, nhân viên Văn phòng công chứng Châu Á tích cực tham gia phong trào Hiến máu nhân đạo năm 2020 tổ chức tại Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa “Hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp; Mỗi giọt máu cho đi- một cuộc đời ở lại”, hoạt động hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia, đùm bọc yêu thương giữa con người với con người

Hienmau16 09 1
Hienmau16 09 2
Hienmau16 09 3
Hienmau16 09 4
Hienmau16 09 5
Hienmau16 09 6
Hienmau16 09 7

Đặt lịch hẹn