Ccv Tran Chi Tai
Trần Chí Tài
Công chứng viên

Ông Trần Chí Tài, Thạc sĩ Luật học, công tác pháp luật và hành nghề Công chứng từ tháng 10/2010, được bổ nhiệm Công chứng viên từ tháng 9/2016 cho đến nay.

Để đáp ứng nhu cầu yêu cầu công chứng đa dạng của Khách hàng, xây dựng giá trị sản phẩm công chứng phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời, có chỗ đứng nhất định trong thị trường công chứng, Ông Tài không ngừng học hỏi, quan sát và trau dồi các kỹ năng cần thiết cho việc chăm sóc và phát triển Khách hàng, như: giao tiếp, quản lý thời gian, ngoại ngữ,…

Tầm nhìn nghề nghiệp là “Phòng ngừa rủi ro, mang lại giá trị sử dụng hiệu quả nhất của văn bản công chứng đến với Khách hàng, Đối tác và Người yêu cầu công chứng”.

Đặt lịch hẹn