A Luyen
Nguyễn Tiến Luyện
Công chứng viên

Công chứng viên hợp danh – Trưởng Văn phòng từ năm 2014 đến nay.

Ông Nguyễn Tiến Luyện có trên 20 năm công tác pháp luật, trên 15 năm là công chứng viên. Từ năm 2014 đến nay ông là công chứng viên hợp danh – Trưởng văn phòng Văn phòng Công chứng Châu Á. Ông Luyện có sự am hiểu các ngành luật liên quan trực tiếp đến hoạt động Công chứng như nhà đất, dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình. Với bề dày về kinh nghiệm cũng như chuyên môn, sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp, Ông thường xuyên phát hiện các giấy tờ nghi giả, các đối tượng giả mạo người, tài sản đến công chứng tại ASN và giao cho các cơ quan chức năng. Vì vậy, ông Luyện luôn được sự tin tưởng của khách hàng và đồng nghiệp.

Là Trưởng văn phòng, ông Luyện luôn yêu cầu Cán bộ, nhân viên và bản thân mình phải “Tuân thủ pháp luật, không trái đạo đức xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng và tuân thủ quy tắc đạo đức hành nghề công chứng”.

Đặt lịch hẹn