A Luyen
Nguyễn Tiến Luyện
Công chứng viên

Công Chứng Viên Nguyễn Tiến Luyện là thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Văn phòng kiêm thành viên Ban điều hành .

Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm công tác pháp luật trong các lĩnh vực khác nhau. Ông từng là công chứng viên tại VPCC Trung tâm, VPCC Tân Bình, Giám đốc công ty TNHH MTV Trương Tống, Luật sư Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Luật sư Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình…

Ông có quan hệ sâu rộng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các doanh nghiệp; có sự am hiểu sâu sắc các ngành luật liên quan trực tiếp đến công chứng như: đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, thương mại…. Với phương châm làm việc chính xác, chuyên nghiệp nhanh chóng và nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, Ông Luyện đã trở thành một trong những Công chứng viên có uy tín trong lĩnh vực công chứng.

Đặt lịch hẹn