Ccv Luong Thi Nguyen Ngoc
Lương Thị Nguyên Ngọc
Công chứng viên

Bà Lương Thị Nguyên Ngọc có 10 năm kinh nghiệm công tác pháp luật trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó có 6 năm công tác trong lĩnh vực công chứng và hiện tại là Công chứng viên Văn phòng công chứng Châu Á.

Trong quá trình hành nghề công chứng, bà Ngọc luôn quan niệm rằng: Công chứng viên phải luôn đặt cái tâm nghề nghiệp của mình lên trên hết, xem việc đảm bảo tính an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch là trách nhiệm của công chứng viên.

Do đó, bà luôn chuyên tâm học hỏi, trau dồi kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết trong quá trình hành nghề, luôn tận tâm với từng khách hàng và luôn cố gắng hết sức để tạo sự yên tâm cho khách hàng.

Đặt lịch hẹn