Hoa My
Nguyễn Thị Hoa Mỹ
Công chứng viên

Bà Nguyễn Thị Hoa Mỹ có trên 14 năm công tác trong lĩnh vực công chứng, từ năm 2012 đến nay là công chứng viên.

Bà Mỹ luôn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cũng như vận dụng các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng, đối tác; đảm bảo cho người yêu cầu công chứng nhận thức đúng về pháp luật và giá trị pháp lý của văn bản công chứng trước khi chứng nhận Văn bản Công chứng.

Trong quá trình hành nghề công chứng, bà Mỹ luôn quan niệm rằng: “Công chứng viên cần phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hành nghề; lành mạnh trong lối sống để nhận được sự yêu quý, tôn trọng, tin cậy và vinh danh của đồng nghiệp, người yêu cầu công chứng và toàn thể xã hội. Nên nguyên tắc và phương châm làm việc của bà Mỹ là làm gì cũng phải có tâm và đặt đạo đức hành nghề công chứng lên trên hết.”

Đặt lịch hẹn