Category: Tin pháp luật

Nghị định số 25 / 2015: Những điểm mới cơ bản
  • 28-09-2018

Ngày 16/02/1015, Chính phủ ban hành Nghị định số 25 / 2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi…

Xem chi tiết
Những điểm mới cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
  • 27-09-2018

Những điểm mới cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/1015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch….

Xem chi tiết
Quy định những trường hợp không được đăng ký thế chấp “Sổ Đỏ”
  • 07-09-2018

Liên Bộ Tư pháp và Tài nguyên & Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và có hiệu lực…

Xem chi tiết

Đặt lịch hẹn