Tài sản đặt cọc có thể là vàng hay ngoại tệ hay không?

Không được bởi vì vi phạm Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005 (sửa đổi, bổ sung 2013): Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (xem Điều 4 Thông tư 32/2013 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2015). Ngoài ra:

  • Theo Khoản 4 Điều 19 NĐ 24/2012/NĐ-CP cấm sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán
  • Theo khoản 5 Điều 25 NĐ 96/2014/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ => Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán sẽ bị xử phạt 250-300 triệu.

Đặt lịch hẹn