Z2497751697457 6fb8d6699df2157dee2ad174eea4e60e
Nguyễn Hải Biển
Công chứng viên

Ông Nguyễn Hải Biển

Ông Nguyễn Hải Biển, cử nhân Luật Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, từng có 01 năm làm việc tại Văn phòng Luật sư và hơn 05 năm làm Thư ký nghiệp vụ tại Văn phòng Công chứng Châu Á. Ông hiện là Công chứng viên trẻ nhất tại Văn phòng Công chứng Châu Á.

Ngoài nghiệp vụ được đào tạo chuyên môn, Ông luôn học hỏi, nghiên cứu và cập nhật các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, đảm bảo pháp lý và sự yên tâm cho khách hàng khi đến giao dịch công chứng tại ASN.

Đặt lịch hẹn