Ccv Nguyen Hai Bien
Nguyễn Hải Biển
Công chứng viên

Ông Nguyễn Hải Biển có 8 năm công tác trong lĩnh vực công chứng. Trong đó, hơn 05 năm làm Thư ký nghiệp vụ tại Văn phòng Công chứng Châu Á.

Ngoài nghiệp vụ chuyên môn được đào tạo, Ông luôn học hỏi, nghiên cứu và cập nhật các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, đảm bảo pháp lý và sự yên tâm cho khách hàng khi có yêu cầu công chứng.

Trong quá trình hành nghề công chứng, ông Biển luôn luôn: “tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên, nâng cao uy tín của công chứng viên, góp phần tôn vinh nghề công chứng trong xã hội”.

Đặt lịch hẹn