Câu hỏi khai nhận phần di sản thừa kế

Ông Nguyễn Văn A có gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng, khi Ông A chết, Vợ của Ông A là Bà B và hai con C, D (C, D đã thành niên) đến Ngân hàng mang theo Văn bản có tên: “Văn bản thừa kế” có nội dung: Vợ và 2 con của Ông A khai nhận phần di sản của ông A đối với số tiền (bao gồm tiền gốc và lãi phát sinh) trong sổ tiết kiệm nêu trên”. Phần chứng nhận của UBND cấp xã ghi: “Chứng nhận Bà B, C và D đã ký trước mặt tôi, chữ ký trong văn bản đúng là chữ ký của Bà B, C và D. Ngân hàng từ chối giao tiền tiết kiệm cho Bà B, C và D. Văn bản thừa kế trên có hợp lệ để Ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm trả tiền cho Bà B, C và D hay không?

ASN trả lời:

Theo quy định pháp luật hiện hành, Văn bản thừa kế trên hợp lệ. Theo điểm c, điểm h khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản. Tuy nhiên, Văn bản thừa kế được chứng thực này có giá trị pháp lý không cao so với Văn bản thừa kế được công chứng. Bởi:

  • Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 23/2015-NĐ-CP, Hợp đồng, giao dịch được chứng thực có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự. Theo ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
  • Khoản 3 Điều 5 Luật Công chứng năm 2014, Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

Như vậy, trong tình huống vừa nêu, Ngân hàng vẫn có thể chấp nhận Văn bản thừa kế và tất toán sổ tiết kiệm trả tiền cho Bà B, C và D. Ngoài ra, Ngân hàng có thể hướng dẫn các bên liên hệ tổ chức hành nghề công chứng để chứng nhận Văn bản thừa kế nêu trên để tăng giá trị pháp lý của văn bản này.

Cơ sở pháp lý:

  • Khoản 4 Điều 3 Nghị định 23/2015-NĐ-CP;
  • Khoản 3 Điều 5 Luật Công chứng năm 2014

(Việc trả lời dựa trên thông tin do người hỏi cung cấp, mang tính chất tham khảo)

Đặt lịch hẹn