Category: Hợp đồng thế chấp

Hình thức tham gia hợp đồng thế chấp của người giám sát việc giám hộ
  • 07-04-2019

Câu hỏi của chị Hà (Phòng GDTD Vùng HCM – Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam) Trường hợp thế chấp tài sản của người được giám hộ thì phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám…

Xem chi tiết
Tài sản đảm là là Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trong dự án có thể thế chấp dưới hình thức nào? (Có yếu tố nước ngoài)
  • 07-04-2019

Câu hỏi Năm 2000, Bà B kết hôn với Ông A (là người nước ngoài). Năm 2015, Bà B có ký Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trong Dự án X (Dự án hiện đang tiến hành xây…

Xem chi tiết
Thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của con chưa thành niên
  • 07-04-2019

Câu hỏi Cháu Nguyễn Văn A chưa thành niên (12 tuổi), có mẹ là Bà B, đại diện ký tên trên Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trong Dự án X (Dự án hiện đang tiến hành xây…

Xem chi tiết
Tài sản đảm là là Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trong dự án có thể thế chấp dưới hình thức nào?
  • 07-04-2019

Câu hỏi Ông Nguyễn Văn A có mua nhà ở hình thành trong tương lai là Căn hộ chung cư trong Dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Nay, Ông A muốn thế chấp Căn hộ chung cư này…

Xem chi tiết
Phạm vi ủy quyền trong giao kết hợp đồng
  • 07-04-2019

Câu hỏi Ông A và Bà B là vợ chồng. Ông A (Bên A) ủy quyền cho Bà B (Bên B) nội dung: “Bên B được đại diện Bên A thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất nêu trên….

Xem chi tiết
Một hợp đồng thế chấp ghi nhận nhiều tài sản bảo đảm ở các địa phương khác nhau
  • 07-04-2019

Câu hỏi Ông A có quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương và Căn nhà tại TPHCM. Ông A muốn thế chấp hai bất động sản này để vay vốn. Vậy có thể đưa hai bất động sản để…

Xem chi tiết
Hình thức thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giất phép xây dựng
  • 07-04-2019

Câu hỏi “Khách hàng hiện có tài sản thế chấp là một căn nhà đã có sổ hồng cũ (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở). Tuy nhiên, hiện nay, căn nhà đang…

Xem chi tiết
Thế chấp tài sản nhận tặng cho trong thời kỳ hôn nhân
  • 07-04-2019

Câu hỏi Chị A kết hôn năm 2005. Năm 2008 Chị A được bố mẹ tặng cho Căn nhà tại quận X, TPHCM. Nay vợ chồng chị A muốn vay vốn ngân hàng và thế chấp căn nhà này để…

Xem chi tiết

Đặt lịch hẹn