Category: Di sản thừa kế

Tài sản đặt cọc có thể là vàng hay ngoại tệ hay không?
  • 22-07-2019

Không được bởi vì vi phạm Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005 (sửa đổi, bổ sung 2013): Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp…

Xem chi tiết
Về hợp đồng ủy quyền khai di sản thừa kế
  • 07-04-2019

Câu hỏi Hợp đồng ủy quyền khai di sản thừa kế (có nội dung tặng cho phần thừa kế) trong trường hợp bên ủy quyền ở nước ngoài thì họ có thể làm thủ tục chứng thực chữ ký hợp…

Xem chi tiết
Câu hỏi khai nhận phần di sản thừa kế
  • 07-04-2019

Ông Nguyễn Văn A có gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng, khi Ông A chết, Vợ của Ông A là Bà B và hai con C, D (C, D đã thành niên) đến Ngân hàng mang theo Văn bản…

Xem chi tiết
Câu hỏi di chúc – Bùi Văn Hưng
  • 07-04-2019

Nhà tôi có 4 anh chị em, trước khi ba tôi mất có làm di chúc để lại căn nhà cho người em thứ 4 nhưng không ra công chứng + không người làm chứng. Xin hỏi di chúc đó…

Xem chi tiết
Câu hỏi trên Fanpage ASN về Di Sản Thừa Kế
  • 07-04-2019

“Xin VP cho e hỏi một việc: Đối với Hợp đồng thế chấp mà người chồng (thuộc bên thế chấp) chết thì xử lý yêu cầu công chứng khai nhận/phân chia di sản thừa kế là tài sản đang thế…

Xem chi tiết

Đặt lịch hẹn