Công chứng

Tải về Luật công chứng 2014
Tải về Nghị định 29/2015 – Hướng dẫn luật công chứng 2014
Tải về Nghị định 23/2015 – Sao y chứng thực
Tải về Thông tư 11/2012 – Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng
Tải về Thông tư 11/2011 – TT BTP Hướng dẫn về công chứng viên và các TCHNCC
Tải về Thông tư 01/2014 – TT BTP – Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
Tải về Thông tư liên tịch 08/2012 – Phí công chứng
Tải về Thông tư 92/2008 – TTLT BTC BTP – Thu phí sao y
Tải về Nghị định 110/2013 – Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp