Hợp đồng thế chấp

Câu hỏi văn phòng công chứng về phạm vi ủy quyền
Câu hỏi: Ông A và Bà B là vợ chồng. Ông A (Bên A) ủy quyền cho Bà B (Bên B) nội dung: “Bên B được đại…
Câu hỏi thế chấp bất động sản – ngày 07/05/2015
Câu hỏi: Ông A có quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương và Căn nhà tại TPHCM. Ông A muốn thế chấp hai bất động sản…
Câu hỏi công chứng – Thế chấp tài sản
“Khách hàng hiện có tài sản thế chấp là một căn nhà đã có sổ hồng cũ (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền…