Khối hỗ trợ

KHỐI HỖ TRỢ

1.    Ông Đặng Quang Tý

Phó Giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh.

Ông đã tốt nghiệp MBA tại Đài loan, có trên 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, kế toán. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành hoạt động công ty chứng khoán, và đã từng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

Ông có hiểu biết sâu sắc về các doanh nghiệp Việt Nam, các chính sách pháp luật liên quan đến các lĩnh vực tài chính kế toán và có các quan hệ tốt với doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước.

 

2.    Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Trưởng phòng Kế toán – Phòng Nhân sự.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên là cử nhân ngân hàng, cử nhân luật. Bà có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, hơn 05 năm làm việc trong lĩnh vực công chứng.

 

3.    Bà Mai Thị Kiều Diễm

Nhân viên phòng kinh doanh.

Bà có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, hơn 05 năm làm việc trong lĩnh vực công chứng.