Hướng dẫn thủ tục đăng ký chữ ký mẫu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ MẪU

Hồ sơ đề nghị đăng ký chữ ký mẫu gồm:

1. Mẫu Đăng ký chữ ký mẫu của VPCC Châu Á (Tải mẫu đăng ký chữ ký tại đây);

+ Người đăng ký ký trực tiếp vào Mẫu, không photo, không được sử dụng chữ ký đóng dấu lại;

+ Đóng dấu của tổ chức;

2. Bản sao có chứng thực CMND của người đăng ký;

3. Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm người đăng ký;

4. Bản sao có chứng thực Văn bản ủy quyền của người đại diện cho người đăng ký, ghi nhận cụ thể các thông tin: nội dung, phạm vi, thời hạn ủy quyền…;

5. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập …

6. Bản sao có chứng thực Đăng ký mẫu dấu

 

Cách thức gửi hồ sơ:

Gửi hồ sơ trực tiếp đến trụ sở Văn phòng tại địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á
44 Võ Văn Tần Phường 6, Quận 3, TPHCM [Xem trên bản đồ]
Điện thoại    : (08) 39 300 903      Fax      : (08) 39 300 908
Email        : info@asn.vn    Website: congchungchaua.vn

Thời gian làm việc:
Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 đến 12:00 – 13:00 đến 17:00
Thứ bảy: 08:00 đến 12:00

Gửi quan đường bưu điện đến Văn phòng theo địa chỉ nêu trên

(Văn phòng công chứng Châu Á, TPHCM)

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á
44 Võ Văn Tần Phường 6, Quận 3, TPHCM [Xem trên bản đồ]
Điện thoại: (08) 39 300 903 – Fax: (08) 39 300 908
Email: info@asn.vn – Website: congchungchaua.vn

Thời gian làm việc:
Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 đến 12:00 – 13:00 đến 17:00
Thứ bảy: 08:00 đến 12:00

Ngoài ra, ASN cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của khách hàng.