[Hỏi đáp] Về hợp đồng ủy quyền khai di sản thừa kế 18-03-2016

[Hỏi đáp] Về hợp đồng ủy quyền khai di sản thừa kế 18-03-2016

Câu hỏi của khách hàng:

Hợp đồng ủy quyền khai di sản thừa kế (có nội dung tặng cho phần thừa kế) trong trường hợp bên ủy quyền ở nước ngoài thì họ có thể làm thủ tục chứng thực chữ ký hợp đồng ủy quyền một bên tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đó được hay không?

van phong cong chung quan 3 - Hợp đồng ủy quyền Khai nhan di san thua ke - 18-03-2016

Văn phòng công chứng Châu Á trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014: “Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền”.

Theo Khoản 4 điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/02/2015 quy định các trường hợp không được chứng thực chữ ký, một trong số các trường hợp đó là: “Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác”. Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này quy định: “Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.”

Theo Điều 78 Luật Công chứng 2014 quy định về thẩm quyền công chứng của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài:

“1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam.

2. Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao thực hiện công chứng theo thủ tục quy định tại Chương V của Luật này, có quyền quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 Điều 17 của Luật này.”

Do đó, Hợp đồng ủy quyền khai di sản thừa kế trong trường hợp bên ủy quyền ở nước ngoài nêu trên phải được công chứng. Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền công chứng hợp đồng ủy quyền này. Sau đó, đương sự chuyển hồ sơ về VIệt Nam, yêu cầu công chứng viên tại Việt Nam công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

18 / 03 / 2016
van phong cong chung quan 3 - Khai nhan di san thua ke - 18-03-2016

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. Tài sản được thừa kế, đã hoàn tất thủ tục về việc thừa kế này. Nhưng hiện tại chủ tài sản không có lưu trú ở Việt Nam, do đó chủ tài sản muốn uỷ quyền cho chị ruột ở Việt Nam v/v được toàn quyền sử dụng mua bán cho tặng tài sản này.
    Việc uỷ quyền này nhằm mục đích là để người chị ruột đứng ra bán tài sản cho chủ tài sản.
    Vậy cho hỏi:
    Khi thực hiện việc uỷ quyền thì cần phải thực hiện như thế nào? Phòng công chứng hỗ trợ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện khi làm thủ tục uỷ quyền bên nước ngoài và khi về Việt Nam sẽ phải làm ra sao.

    Cám ơn sự hỗ trợ của Phòng Công chứng.