CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Giao hữu bóng đá với PPI 2013

Giao hữu bóng đá với PPI  2013 Một số hình ảnh trong giải giao hữu bóng đá giữa Văn phòng Công Chứng Châu Á với PPI năm…

Giải cờ tướng mở rộng 2013

Giải cờ tướng mở rộng 2013 Một số hình ảnh trong giải cờ tướng mở rộng 2013 tổ chức tại Văn phòng Công Chứng Châu Á