CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Giải cờ tướng mở rộng 2013

Giải cờ tướng mở rộng 2013 Một số hình ảnh trong giải cờ tướng mở rộng 2013 tổ chức tại Văn phòng Công Chứng Châu Á