Nguyễn Duy Sơn
Công chứng viên

Anh là Cử nhân Luật, có hơn 05 năm làm Thư ký nghiệp vụ, đã tốt nghiệp Lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư và Lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng tại Học Viện Tư Pháp. Anh từng là thư ký nghiệp vụ tại Văn phòng công chứng Phú Mỹ Hưng.

Đặt lịch hẹn