Công chứng Hợp đồng, Giao dịch

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Văn phòng công chứng Châu Á cung cấp các dịch vụ công chứng hợp đồng, giao dịch sau:

–    Hợp đồng thế chấp tài sản;
–    HĐ mua bán/chuyển nhượng tài sản;
–    HĐ tặng cho tài sản;
–    HĐ thuê/ mượn tài sản/ cho ở nhờ nhà;
–    HĐ vay tài sản;
–    HĐ đặt cọc;
–    Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
–    Giấy ủy quyền/Hợp đồng ủy quyền;
–    HĐ bán đấu giá tài sản/ Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá;
–    Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng: Văn bản thỏa thuận tài sản riêng, Văn bản chia tài sản chung, văn bản nhập tài sản riêng vào tài sản chung…);
–    HĐ cầm cố tài sản;
–    HĐ bảo lãnh tài sản;
–    HĐ góp vốn/ HĐ hợp tác kinh doanh;
–    HĐ chuyển đổi/trao đổi tài sản;
–    HĐ sửa đổi, bổ sung hợp đồng;
–    HĐ thanh lý/ hủy bỏ hợp đồng;
–    Di chúc;
–    Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế;
–    VB khai nhận/ phân chia di sản thừa kế;
–    Và các Hợp đồng, giao dịch khác;

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á
44 Võ Văn Tần Phường 6, Quận 3, TPHCM [Xem trên bản đồ]
Điện thoại: (08) 39 300 903 – Fax: (08) 39 300 908
Email: info@asn.vn – Website: congchungchaua.vn

Thời gian làm việc:
Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 đến 12:00 – 13:00 đến 17:00
Thứ bảy: 08:00 đến 12:00

Ngoài ra, ASN cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của khách hàng.